Dịch vụ

Thiết kế, bảo trì, sửa chữa, thi công công trình mạng [09/02/2017] 

Thiết kế, bảo trì, sửa chữa, thi công công trình mạng Local (cục bộ), Wan (diện rộng). Bảo vệ an toàn thông tin mạng, xây dựng cung cấp, cho thuê cơ sở hạ tầng CNTT và Truyền thông, các dịch vụ thương mại điện tử, giao dịch điện tử cho doanh nghiệp;

Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng kiến thức Ứng dụng CNTT [08/02/2017] 

Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng kiến thức Ứng dụng CNTT cho các cán bộ công chức, cá nhân, tổ chức có yêu cầu

Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT-TT [08/02/2017] 

Khảo sát, lập, quản lý dự án ứng dụng CNTT; thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công và tổng dự toán dự án CNTT-TT; tư vấn đấu thầu, thẩm định, giám sát thi công công trình dự án CNTT-TT theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT-TT khác có liên quan; Giám định chất lượng thiết bị CNTT-TT

Dịch vụ hosting [08/02/2017] 

VLICT hân hạnh cung cấp dịch vụ hosting

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Sản phẩm

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, nội dung thông tin số [08/02/2017] 

Thực hiện các dịch vụ phần mềm, cho thuê phần mềm. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số như: xây dựng, quản trị, duy trì, bảo dưỡng, bảo hành các sản phẩm nội dung thông tin số…

Website cổng thông tin điện tử [08/02/2017] 

Thực hiện thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử

Website cho doanh nghiệp - cơ quan nhà nước [08/02/2017] 

Thực hiện thiết kế, xây dựng Website cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Website liên kết

Ảnh liên kết

HitCounter

Visitor: 7
To day: 154
Total: 265563