Trung tâm CNTT và Truyền thông

Trung tâm CNTT và Truyền thông

Địa chỉ: số 88F, Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: - Phòng Hành chính: 02703.836768;
- Phòng Nghiên cứu, Tư vấn, Chuyển giao công nghệ: 02703.837113

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ

số 88F, Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Hotline

Hotline

02703.836768
Email

Email

vlict.stttt@vinhlong.gov.vn
Gửi thông tin Liên hệ

Gửi thông tin Liên hệ

Gửi cho chúng tôi các yêu cầu hỗ trợ, mong muốn hợp tác cùng tất cả những gì quý khách đang thắc mắc...
Gửi