Báo giá thẩm định Mua sắm máy chủ phục vụ triển khai IOT và mở rộng thiết bị lưu trữ

Báo giá thẩm định Mua sắm máy chủ phục vụ triển khai IOT và mở rộng thiết bị lưu trữ

Tải và xem văn bản tại đây